Els filtres permeten realitzar una cerca amb unes condicions específiques

Exemples de cerques avançades: buscar una paraula només al títol, saber quins registres tenen el camp descripció buit, o bé buscar quins registres amb data 1900 estan publicats.

Per realitzar una cerca avançada clica el botó “Filtres” i ves afegint, amb el botó “+”, totes les condicions que haurà de complir.

Quins tipus de filtres puc fer?

Al crear un filtre, primer hauràs d’indicar sobre quina propietat (camp de dades). Seguidament, podràs escollir una d’aquestes condicions:

  • “=”: busca el valor exacte
  • “conté”: busca per un valor sense necessitat que sigui exacte, pot tenir més contingut davant o darrere
  • “pertany a”: pertany a un concepte jeràrquicament superior, establert al tesaurus. Ex: busca objectes patrimonials que, al camp Localització, tingui conceptes que pertanyin al continent “Europa”. Aquests objectes no tindran el concepte Europa explícit, però Coeli ho entendrà si s’ha indicat al thesaurus de conceptes quines localitzacions pertanyen a Europa.
  • “està informat”: busca si un camp té informació o està buit.

Vull buscar un terme “o” un altre

Al obrir un filtre, clica el botó “+” que apareix entre el desplegable per seleccionar la propietat i la caixa de text en blanc. Al clicar, apareixeran més caixes de text en blanc una al costat de l’altra. En cadascuna d’elles podràs indicar un terme, i el buscador entendrà que només cal que coincideixi un (no tots) perquè es compleixi la cerca.