Importar dades permet crear o editar dades massivament

El procés d’importació de Coeli està pensat per a facilitar al màxim la importació de dades des de qualsevol aplicació.

Podem carregar dades de manera massiva, ja sigui per crear nous registres, o bé per modificar dades.

Hi ha dos mètodes possibles:

Un cop importats els fitxers CSV, trobaràs dins el panell “Fitxes pendents d’acceptació” (menú superior esquerre) els registres que s’hagin creat de nou (noves entitats, vocabularis o procediments), perquè els puguis revisar i validar.