Coeli Sync: sincronitza un sistema extern amb Coeli

Coeli Sync és una petita aplicació Java que permet sincronitzar les dades entre un sistema extern i Coeli. Coeli Sync processa la informació de la font d’origen, converteix les dades a un format estàndard i reutilitzable, i les incorpora a Coeli.

És a dir, permet carregar les dades des de la teva aplicació de gestió de col·leccions a Coeli, o des del teu disc dur local o servidor privat.

Coeli Sync és una aplicació Java que s’executa des de l’ordinador d’escriptori. Pot funcionar de dues maneres: si tenim una base de dades SQL amb accés al SQL, o pujant directament fitxers CSV (seguint les mateixes regles d’importació que amb la càrrega manual).