Revisa i valida els registres que s'han creat a partir d'importacions

Una vegada puges noves dades a partir de fitxers d’importació es crearan entitats i vocabularis nous. Dirigeix-te al panell “Fitxes pendents d’acceptació” (menú superior esquerre) per revisar aquests nous registres que s’han creat i validar-los.

Un cop validats els registres, només continuaran mostrant-se aquells que el sistema detecti que no tenen el format adequat. Per exemple, un format de data incorrecte, o que al camp dimensions hi hagi text enlloc de números.