Treballa sobre un conjunt de fitxes

Les llistes de treball t’ajuden a no perdre el focus del conjunt de registres que estàs revisant o modificant.

Crear una llista de treball: selecciona els registres que ha de contenir, veuràs que automàticament t’apareix un requadre gris amb el número de registres seleccionats. A partir d’aquest moment treballaràs sobre aquest grup de registres al fer accions massives, visualitzar fitxes, exportar, etc.

Mostra la llista de treball: et permet visualitzar només les fitxes de la llista de treball. Clica el botó gris “Llista de treball:… fitxes” i selecciona “Mostra la llista de treball”.

Buida la llista de treball: pots tornar al llistat complet clicant al botó gris “Llista de treball: … fitxes” i seleccionant “Buida la llista de treball”.

Guarda una llista de treball: si vols guardar la llista de treball per poder recuperar-la en un futur, clica el desplegable gris “Acció massiva”, clica “Guardar com a nova llista”, dóna-li un nom, una descripció, indica si serà visible per tots els usuaris (selecciona “Global”) o només per tu (no seleccionis “Global”), i clica “Aplica”.

Afegeix/elimina registres de la llista: selecciona el registre o registres a afegir/eliminar, clica el botó gris “Acció massiva” i selecciona l’opció “Afegeix a la llista” o “Elimina de la llista”.

Troba, edita o elimina les llistes de treball: des del panell “Gestiona les llistes” del menú superior dret trobaràs totes les llistes guardades. Pots realitzar les següents accions:

  • Comença a treballar amb una llista clicant sobre la icona de la fletxa.
  • Elimina una llista clicant sobre la icona de la paperera
  • Edita una llista clicant sobre la icona del llapis. Podràs editar el títol, la descripció i si es visible per tots els usuaris (selecciona “Global”) o només per a tu (no seleccionis “Global”).