Els widgets són petits fragments de codi HTML

Els widgets són iframes, és a dir, petits paràgrafs de codi HTML que s’han de copiar dins la pàgina web on es mostrarà la col·lecció.

Per incrustar un widget a la teva pàgina copia el següent codi, exactament allí on es mostrarà:

<script src=”https://www.coeli.cat/apps/v2/coeli.js”></script>

<coeli-widget src=”URL-DEL-WIDGET”/>

Segons la URL que posem al src=”” apareixerà un widget o un altre.

Quines són les URL de cada widget?

Widget per mostrar la caixa de cerca

Aquest widget mostra només la caixa de cerca, amb un botó lateral per desplegar la cerca avançada. Un cop l’usuari realitzi una cerca, els resultats es mostraran a continuació de la caixa.

Per obtenir la URL d’aquest widget, fes qualsevol cerca dins del panell d’objecte patrimonial de Coeli, clica al botó “Cerca avançada”, clica el botó “URL pública”, i finalment copia la URL que t’ha aparegut fins on posa “[…]/HeritageObject/search/”.

Widget per mostrar una galeria d’objectes

Aquest widget mostra la caixa de cerca a d’alt de tot, seguida d’una llista d’objectes en format galeria d’imatges.

Per trobar la URL d’aquest widget, fes la cerca corresponent dins del panell d’objecte patrimonial de Coeli, clica “Guardar cerca” (dóna-li un nom i guarda), clica “Cerca avançada”, clica “URL pública” i finalment còpia la URL que t’ha aparegut.

Pots tornar a recuperar la URL des del panell “Cerques guardades” (menú superior dret).

IMPORTANT: si no guardes la cerca, la URL d’aquella cerca no es mantindrà i al cap de 24h deixarà de funcionar.

L’ordenació dels resultats vindrà donada per l’ordenació en que es va guardar la cerca (per defecte és per identificador). Pots canviar l’ordenació afegint el següent paràmetre al final de la URL:

?sort=[propietat-a-ordenar]&sortOrder=[ASC/DESC]

Exemple d’ordenació ascendent a Coeli Cirrus segons la data de creació

?sort=[creation.date]&sortOrder=[ASC]

Per aconseguir el codi del camp consulta la fitxa en format J-SON a través de l’inspector “Xarxes > Capçaleres” del navegador, o contacta amb nosaltres.

Widget per mostrar una fitxa d’objecte

Cerca l’objecte corresponent dins del panell d’objecte patrimonial de Coeli, clica sobre la fitxa, clica “URL pública” (si no apareix has de clicar primer a “Publica”) i finalment còpia la URL que t’ha aparegut.

Canvia l’aparença / disseny dels widgets

Per poder adaptar l’estètica del widget de Coeli seguint la guia d’estil de la teva institució dirigeix-te al panell “Configura widgets” (menú superior dret). Des d’allí, podràs realitzar les modificacions necessàries sobre la plantilla per defecte de Coeli.

Pots afegir una capçalera o peu estàtics des de la caixa HTML, i pots modificar aspectes estètics amb CSS des de la caixa de CSS.