Coeli permet traduir la col·lecció a qualsevol idioma

Actualment Coeli està disponible en català, castellà i anglès, i permet traduir les col·leccions en tots tres idiomes. A més, com a servei addicional, podem habilitar qualsevol altre idioma que ens demani el client.

Per traduir la teva col·lecció, cal traduir tan les entitats contextuals com els vocabularis. Dirigeix-te a la fitxa a traduir i clica el botó “Tradueix”. T’apareixerà un formulari on traduir els camps possibles.

Des d’Objecte patrimonial només podràs traduir els camps exclusius d’aquell registre (títol, descripció, història de l’objecte, etc.), per traduir la resta de vocabularis caldrà que cliquis a aquell vocabulari (o des del menú de vocabularis), llavors t’apareixerà la seva fitxa i la podràs traduir.

Les traduccions també es poden realitzar de manera massiva a través de fitxers d’importació. Al crear el fitxer d’importació, les columnes que tinguin com a títol/capçalera un prefix d’idioma ([ca] per al català, [es] per al castellà, [en] per a l’anglès) davant del nom de la propietat, correspondran a les traduccions d’aquella propietat. Exemples de les capçaleres de columna per traduir la propietat Títol: ca.title; es.title; en.title.